Tr Fića

Fica TR je specijalizovana prodavnica delova, potrošnog materijala i opreme za auto industriju. 

Fića TR posluje od 2010.

Naša poslovna politika se zasniva na besprekornom kvalitetu rezervnih delova, opreme i ulja koje nudimo našim klijentima i unapređenjem sistema kvalitetom u svim fazama procesa rada.