Tr Fića

Izjava o zaštiti privatnosti podataka:


„U ime internet prodavnice www.fica.rs, sa sedištem na adresi  Justina Popovića 28a, 18000 Niš, M.B. : 61270817 i PIB: 103848304, obavezujemo se da ćemo prikupljati, obađivati, štititi i čuvati privatnost svih naših korisnika. Svi podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet prodavnici ficars.selltico.com i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela  zaštite privatnosti.“

Ako imate pitanja ili primedbe vezane za obradu ili način korišćenja vaših ličnih podataka, slobodno nas kontaktirajte na info@fica.rs .

 

 Kako bi ste bili sigurni u naše načine i razloge prikupljanja vaših podataka, molimo Vas da detaljno pročitate ova pravila.

 

Zakon o elektronskoj trgovini ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 41/2009-68, 95/2013-14, 52/2019-14) uređuje uslove i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalne poruke, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektoronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga inforamacionog društva, nadzor i prekršaje. Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018-54).

 

Zašto prikupljamo lične podatke?

Lične podatke prikupljamo da bi Vam omogućili što bolje iskustvo na www.fica.rs stranicama. Prikupljeni lični podaci nama pružaju mogućnost da Vam prikažemo relevantniji sadržaj, za kreiranje marketinških kampanja i za lakšu komunikaciju sa Vama.

Lične podatke takođe prikupljamo kako bi mogli koristiti personalizovane sadržaje na ficars.selltico.com stranicama poput otvaranja korisničkog računa ili korišćenja liste želja.

 

Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje 

Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam takve podatke ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

 

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole.

 

Koje Lične podatke prikupljamo?

www.fica.rs u dobroj nameri prikuplja samo one podatke koji su potrebni za normalan rad svih funkcija stranice i za osiguravanje boljeg korisničkog iskustva, a to su podaci koje dajete svojom voljom.

Primer takvih podataka je e-mail nakon prijave na newsletter ili bilo koja vrsta podataka koju dobijemo kroz direktnu komunikaciju sa vama putem mobilnog telefona (broj mobilnog telefona), e-maila (e-mail), društvenih mreža (ime i prezime).

Takođe, prikupljamo i podatke koje nam ustupite prilikom kreiranja korisničkog računa na našim stranicama. U tom slučaju prikupljamo vaše korisničko ime i lozinku u šifrovanom obliku. Za tačnost i istinitost unesenih podataka ne odgovaramo.

Osim kroz direktnu komunikaciju i dozvolu, trebate imati na umu da se mogu prikupljati i vaše nelične informacije putem naših internetskih servera i 'kolačića'. Tu razlikujemo dve vrste podataka:

  • Informacije o uređaju putem kojeg pristupate ficars.selltico.com stranicama (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta pretraživača)
  • Informacije o korišćenju www.fica.rs stranica (koje ste stranice posetili, vreme provedeno na stranici, što ste i koliko kliktali itd.).

 

Pravni osnov obrade Ličnih podataka

Pravni osnov obrade podataka, predstavlja Vaš pristanak.

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve dok eventualno želite da povučete Vaš pristanak. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: info@fica.rs.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

Određeni podaci u formularima koji su dostupni na našem web sajtu su kao obavezni. Oni su neophodni kako biste poslali Vaš upit/obaveštenje odnosno kako biste uspostavili email i telefonsku komunikaciju sa nama. Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev odnosno obaveštenje odnosno nećemo moći da uspostavimo komunikaciju sa Vama.

 

Izvršenje predugovornih i ugovornih obaveza

Mi prikupljamo Lične podatke koji su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Lične podatke koje obrađujemo radi uspostavljanja saradnje i zaključena odnosno izvršenja ugovora o oglašavanju je neophodno da nam pružite. Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev za uspostavljanje saradnje. 

 

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: zaposlenima kod nas, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na web sajtu Politika privatnosti - Tr FIća (fica.rs)

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web sajtu Politika privatnosti - Tr FIća (fica.rs)

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: info@fica.rs .

 

Kršenje privatnosti podataka

www.fica.rs preduzima najviše moguće sigurnosne standard u obradi kao i čuvanju Vaših ličnih podataka. Ipak, kada je internet u pitanju uvek može da dođe do određenih problema. Ako dođe do bilo kakvog kršenja ličnih podataka, da li je to u našim bazama ili u bazama ostalih server koje mi koristimo, a da se putem njih može jasno identifikovati korisnik, o tome ćemo Vas obavestiti istog momenta kada budemo imali takvu informaciju.

 

Pravo na prigovor i brisanje ličnih podataka

Ako smatrate da su Vaši lični podaci povređeni na bilo koji način i imate razlog za prigovor, njega možete poslati na e-mail: info@fica.rs . Isto tako ako želite da se Vaši lični podaci izbrišu iz naših baza podataka, to možete zatražiti na gore naveden mail.

 

Kolačići

www.fica.rs koristi kolačiće, male tekstualne datoteke, koje na računar posetioca smešta web pretraživač kojim se posetioc služi/koristi. Datoteka nastaje u trenutku kada korisnik poseti web stranicu i potpuno je pod kontrolom pretraživača koji uređaj koristi.

Pametno.rs putem kolačića nikako ne može pristupiti računaru korisnika niti sadrži kolačiće koji na računar korisnika mogu instalirati štetne programe ili viruse.

Ako se ne slažete sa politikom korišćenja kolačića, njih vrlo lako možete izbrisati ili onemogućiti u pretraživaču. Međutim, imajte na umu da kolačići postoje kako bi stranice normalno funkcionisale i njihovom zabranom može doći do delomične ili potpune nemogućnosti korištenja www.fica.rs stranica.